942 61 29 29 laredo@rangoli.es
Aparador Chino

Aparador tibetano (chino)
1.56 x 44 x 80
1100€